Shreyas Iyer (C)

Shreyas Iyer (C)

Starc

Starc 

Russell

Russell

Narine

Roy

Roy

Rana

Rana

Gurbaz

Gurbaz

Suyash Sharma

Suyash Sharma

Mujeeb

Mujeeb

Anukul

Anukul

Venkatesh

Venkatesh

Harshit

Harshit

Vaibhav

Vaibhav

Varun

Varun

Bharat

Bharat

Sakariya

Sakariya

Ramandeep

Ramandeep

Sherfane 

Manish

Manish

Atkinson

Atkinson

Sakib Hussain.

Sakib Hussain.