Surya (C)

Kishan

Jaiswal 

Gill 

Ruturaj

Tilak 

Rinku

Jadeja

Chahar

Siraj 

Arshdeep

Bishnoi 

Kuldeep