Rishabh Pant (C)

Rishabh Pant (C)

Warner

Warner

Nortje

Nortje

Kuldeep

Kuldeep

Shaw

Shaw

Brook

Brook

Marsh

Marsh 

Stubbs

Stubbs 

Jhye

Ishant

Ishant

Axar

Lungi

Lungi

Porel

Porel

Mukesh 

Mukesh 

Khaleel

Khaleel

Lalit 

Dhull

Dhull

Pravin Dubey 

Pravin Dubey 

Ostwal

Ostwal

Rasikh

Rasikh

Hope 

Hope 

Kushagra 

Kushagra